Over

Mijn antwoord op Descartes ‘ik denk dus ik ben’ is ‘wij ervaren dus wij worden’, vanuit de overtuiging dat alles met elkaar verbonden en dat niets af is.
Wij maken deel uit van grootse wordingsprocessen van de symbiose genaamd Aarde in een oneindig heelal. Mijn diepste wens is dat mensen hun verwevenheid met de aarde zullen erkennen en dat er diep respect voor alles wat leeft uit voort zal vloeien.
Dat is mijn leidmotief en daarover gaat mijn werk.

En dan is de wereld niet meer wat zij was. Ze wordt zachter maar ook ruiger en we kunnen ons er in verbergen. Deze wereld kent geen rangorde meer en geen scheidslijnen, wij zijn één…

 

Geertje Geertsma studeerde in 2015 af aan Academie Minerva te Groningen, richting autonoom beeldende kunst.